hun eng
Elérhetőség Szolgáltatások Referenciák Galéria Pályázati támogatás Mediáció

Mélyépítési munkákra vonatkozó referenciák (felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés, szakértés):

 • Kistokaj, szilárd kommunálishulladék lerakó rekultivációja és revitalizációja1994
 • Miskolc Avasi lakótelep, Középszer utcai mélyszivárgó rendszer átépítésének tervezése, kivitelezés műszaki vezetése 1992
 • Nagyegyháza II. számú külfejtés É-i rézsű stabilizálása 2000
 • Nagymányoki szenes meddőhányó rézsűinek rendezése, stabilizálása 2002
 • Komló Kossuth I-II. aknák meddőhányója tájrendezése 2002
 • Mecsekérc I. és II. urántartalmú meddőhányó vízrendezése 2000
 • Bodrog töltések állékonysági vizsgálatai mérnökgeofizikai módszerekkel (CPTu szondázás, multielektródás geoelektromos szelvényezés 2002
 • HUNGAROPEC veszélyeshulladék lerakó I. medence rekultivációja I. szakasz 2004
 • HUNGAROPEC veszélyeshulladék lerakó I. medence rekultivációja II. szakasz 2005
 • HUNGAROPEC veszélyeshulladék lerakó I. medence rekultivációja III. szakasz 2006
 • HUNGAROPEC veszélyeshulladék lerakó I. medence rekultivációja IV. szakasz 2007
 • HUNGAROPEC veszélyeshulladék lerakó II. kivitelezése 2009-2010
 • HUNGAROPEC veszélyeshulladék lerakó II. medence rekultivációja I. szakasz 2009-2010
 • HUNGAROPEC veszélyeshulladék lerakó III. kivitelezése I. szakasz 2010-2011
 • HUNGAROPEC veszélyeshulladék lerakó III. kivitelezése II. szakasz 2011-2012
 • Hajdúszoboszló település inerthulladék lerakó rekultivációja 2006
 • Hajdúszoboszló szilárd kommunálishulladék lerakó rekultivációja 2002
 • Macedonia hulladékgazdálkodási feladatainak kidolgozása, rekultivációs munkák előkészítésének műszaki vezetése 2005
  (EUROPAID/115138/D/SV/MK)
 • Fővállalkozó: DHV-PROWA-SWC konzorcium
 • Tisza-tavi Régió Hulladékllerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás
  (KEOP 2.3.0) pályázatának keretében a rekultivációs feladatok műszaki előkészítése)
 • Győr, szilárd kommunálishulladék lerakó depónia szigetelése. 2008
 • Szuhogy veszélyeshulladék lerakó, III. medence kivitelezése 2009
 • Miskolci salakhalna revitalizációja, EURÓPA CENTER Miskolc Üzleti és Logisztikai Park kivitelezése 2010-2014
 • Omani Szultánság, Sur környéki szilárd kommunálishulladék lerakó rekultivációja, új lerakó kivitelezése 2005-2007
  geotermikus szondafúrások felelős műszaki vezetése (kb. 20 település)
 • A Parádi Víztározó iszapmentesítése 2009
 • Tiszaújváros AES „B”- jelű zagytér anyagának kitermelése hasznosításra 2004-2005
 • AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű, talajvíz CH szennyeződésének kárelhárítási munkái: rendszer kiépítésének és a kármentesítés műszaki vezetése 2006-2012
 • AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű üzemvíz csatorna (Sajó Malom-árok) mederkotrási munkái 2010
1 1


 • AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű üzemi zagytér K-i oldali övárok rendezése 2008
 • Szuhogy, veszélyeshulladék lerakó telep csapadékvíz elvezetésének kivitelezése 2010
 • Tárnok, kommunálishulladék lerakó rekultivációja 2011
 • Abaújvári suvadás helyreállítása 2010
 • Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium geotermikus szondák kivitelezésének felelős műszaki vezetése 2010.
 • Miskolc térségi hulladéklerakók rekultivációja-felső lezáró szigetelése (12 db) 2011-2012
 • Abaújlak-Szanticska leszakadt útpálya gabionos és szivárgó kőtámbordás megtámasztása, helyreállítása 2011
1 1
1 1
 • Balajt, Hegymeg, Szuhogy ……stb. suvadások stabilizálása 2011.
 • Miskolci salakhalna 25 m magas, 86 fok eredő hajlású „salaktámfal” építése 2011-2012
 • HUNGAROPEC Zrt. Szuhogyi veszélyeshulladék lerakó hulladékkezelő csarnok és technológia kivitelezése 2011
 • Hajdúböszörmény (Debreceni Egyetem) geotermikus hőhasznosítása (geoszondák kivitelezése) 2012
 • Abaújszolnok, csapadékvíz elvezetés és út építés 2012
 • Szakácsi, csapadékvíz elvezetés és útépítés 2013-2014
 • Tard, temető oldali suvadás stabilizálása 2012
 • Tomor árvízvédelmi rendszer kiépítése, 2012
 • Baktakék-Beret-Detek települések csatornázása és szennyvíztisztító telep építése 2012-2014.
 • Hernád-völgy és térsége szilárdhulladék gazdálkodási projekt, települési szilárdhulladék lerakók (38 db) rekultivációja 2012-2013
 • Miskolci Geotermikus Hőhasznosítási Project I. ütem, 2012-2013
 • Miskolci Geotermikus Hőhasznosítási Project II. ütem, 2014
 • Egerszólát, csapadékvíz elvezető rendszer építése 2013
 • Radostyán, 035 hrsz. vízvédelmi árok helyreállítása 2013
 • Szuhogy, veszélyeshulladék lerakó III. medence felső lezáró szigetelés építése 2013-2014
GEO-ENVITECH Geotechnikai és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. Cím: 3636 Vadna, Kassai út 2.